KENI WI-FI? NDAHENI ME ZGJUHARSI

“Njohuni” me klientët tuaj, dhe ftojini ata, të rikthehen me promovime objektive

E dua Mundëi të reja

OFRONI SHËRBIME INTERAKTIVE, HYRJE TË SHPEJTË DHE ME SAKTËSI PËR PËRDORUESIT E RRJETIT TUAJ!

Një pajisje e cila do të ndryshojë mënyren e lidhjes së klientëve tuaj në internet

Klientët tuaj, sot disponojnë një numër të madh pajisjesh (Smartphones, tablets, lap-top) dhe kërkojnë cilësi për hyrjen në internet, me kërkesa për shpejtësinë si dhe për kalimin me siguri në internet. Me instalimin e pajisjes spotyy në linjën që egziston, (ADSL-VDSL) jepet një dimesion i ri në lidhjen që realizojnë përdoruesit në internet nga hapësira tuaj.
Gjithashtu ofrohet shërbim interaktiv siç është paraqitja e menjëherëshme e mesazheve gjatë lidhjes, shpërblimi i klientëve të rregullt, paraqitja e faqes së vlerësimit e cila jep mundësinë për vlerësimin e shërbimeve tuaja. Në të njëjtën kohë, “ndani me zgjuarsi”, por dhe me saktësi, rrjetin e lirë pa tel, të biznesit tuaj!


Përdorimi i pajisjes është ideal për hapësira publike siç janë:

# Hotele, bujtina (Guest House), kamping, salla kongresesh etj.
# Salla argëtimi, kafene, palestra, kurse trajnimi etj.
# Bashki, qendra kulturore, muze etj.
#Pyvlik Transporti dhe pllaka etj.

KARAKTERISTIKAT MUNDËI TË REJA

prezantim spotty

Dërgo too lajmëtarë në çdo spotyy!

KARAKTERISTIKAT E SPOTYY

Shikoni një përshkrim të shpejtë të karakteristikave të pajisjes

Faqja e vlerësimit

Kërkoni nga klientët tuaj të vlerësojnë cilësinë e shërbimeve tuaja (rating)

Projeksion i fushatës

Projeksion i menjëhershëm i mesazheve në pajisjet e klientëve (message campaign)

Lidhja me rrjetin Social

Klientët tanë tashmë lidhen dhe kanë emër-mbiemër! (social media clients)

Katalog on-line

Lehtësoni klientët gjatë porosisë duke u paraqitur katalogun tuaj të çmimeve (menu)

Statistikat e lidhjeve

Ndiqni përdorimin dhe rrjetin e disponueshëm. (Reporting & Statistics)

Hyrje e kufizuar

Menaxhim i shpejtësisë dhe shfletim i sigurtë. (Load Balancing & Security)

Hotele–Bujtina

Klientët e një hoteli kërkojnë lidhje me saktësi në internet. Merrni vetëm kritika / komente pozitive duke i mbuluar nevojat e tyre

Kamping

Dorëzimi i kodeve të kalimit, që mbajnë datë skadimi, ditën e nisjes së klientit, siguron ju dhe saktësinë e rrjetit tuaj

Salla kongresesh

Shfrytëzoni mundësitë e pajisjes dhe drejtoni delegatët e kongreseve për orën dhe vendin e saktë, duke dërguar mesazh në pajisjet e tyre

Salla argëtimi

Njoftoni klientët për ofertat por dhe për menun që dispononi. Promovoni evenimentet e programatizuara në pajisjet e klientëve

Kafene

Lidhja e klientëve tuaj me zgjedhjen social login (facebook) në vend të fjalëkalimit, rrit klientelën elektronike të miqve tuaj

Palestra

Njoftoni publikun tuaj për programe të reja por dhe për produkte. Lidhja në rrjetin tuaj pa përdorimin e kodit, çliron burimet e të ardhurave, dhe lehtëson klientin tuaj

Institucione arsimore

Kalimi i sigurtë i studentëve në internet, nga hapësirat e institucioneve arsimore, përbën rregullin. Marrëdhënia me përdorimin e mjeteve të rrjetit shoqëror, është “kontakti” i vazhdueshëm

Bashki, muze

Njoftimi i qytetarëve, lidhja e sigurtë në internet, dhe vlerësimi i shërbimeve, përbën pjesë të pandarë të shërbimeve të një Bashkie kundrejt qytetarëve të saj

 • Bëjini klientët Facebook Fans

  U ofroni përdoruesve të rrjetit tuaj mundësinë e lidhjes në rrjet pa fjalëkalim, por vetëm duke përdorur llogarinë që disponojnë në facebook dhe like në faqen tuaj. Në ketë mënyrë klientët tuaj fitojnë emër – mbiemër

 • Vlerësimi i klientëve

  Shfaqja e mesazheve – ofertave për përdoruesit që kanë realizuar një numër lidhjesh konkrete në rrjetin e biznesit tuaj. Projeksioni i mesazhit mirëse-ardhës (vetëm gjatë lidhjes së parë), dhe mesazhit për lidhjet e shpeshta, i karakterizuar i argjendtë (p.sh. me numër 50 lidhjesh) ose klientit të artë me numër 100 lidhjesh). Numri i madh i lidhjeve, tregon frekuencën e vizitave të klientit në hapësirën tuaj

 • Projeksioni menu/katalogut

  Aktivizoni faqen e menusë dhe njoftoni klientët tuaj për produktet/shërbimet që dispononi apo dëshironi të promovoni. Në menu mund të përmblidhen çmimet e produkteve/shërbimeve

 • Kërkoni mendimin e tyre

  Aktivizoni faqen e vlerësimit dhe kërkoni nga klientët tuaj të vlerësojnë cilësinë e shërbimeve tuaja shpejt, thjesht dhe me efektivitet

 • Kalim i shpejtë dhe i saktë

  Pajisja funksionon në mënyrë shembullore në ato zona ku shpejtësia e lidhjeve është e ulët, duke ndarë me saktësi përmasat e lidhjes/ve tuaj. Mundësia e zgjedhjes nga ju, për shpejtësinë e lidhjes, me bazë numrin e shumtë të lidhjeve, me zgjedhje, siç janë: automatike, të lartë, të mesme, të ulët

 • Perfitimet e klientit

  Lidhja në rrjetin tuaj pa përdorimin e fjalëkalimit është shumë e thjeshtë, e shpejtë dhe e volitshme

 • Vlerësimi iklientëve

  Jeni klient i rregullt në një biznes? Erdhi koha të shpërbleheni. Gjatë proçedurës së lidhjes është e mundshme shfaqja e ofertës së shpërblimit. Shfaqja e ofertës lidhet me numrin e madh të vizitave tuaja në të njëjtën hapesirë

 • Vlerësimi produkteve/shërbimeve

  Jeni klient i kënaqur nga një biznes apo ka diçka që nuk ju pëlqen? Vlerësoni shërbimet apo produktet që merrni, formalisht ose në mënyrë anonime duke përçuar mendimin tuaj menjëherë dhe me përgjegjësi

 • Njoftimi i ofertave

  Tashmë asgjë nuk humbet. Njoftohuni menjëherë për ofertat që egzistojnë atë moment!

 • Lidhja ne Lidhja në ADSL/VDSL Router

  Instalimi i pajisjes nuk kërkon njohuri të veçanta dhe është absolutisht i pajtueshëm me të gjitha pajisjet. Lidheni në ADSL/VDSL router që egziston. (duke ç’aktivizuar rrjetin pa tel që keni). Një alternativë tjetër, është nëse dispononi disa antenna mund t’i lidhni të gjitha mbi pajisjen spotyy

 • Rregulloni nga faqja Sistemoni nga faqja e internetit

  Vizitoni faqen e internetit www.panel.spotyy.com dhe vendosni fjalëkalimin e menaxhimit te pajisjes tuaj. Midis rregullimeve përzgjidhni ju menyren e lidhjes së konsumatoreve tuaj ne internet (Free, Password, Like etj) ose shfaqjen e mesazheve – ofertave personale. Aktivizoni nëse dëshironi mbrojtjen për perjashtimin e përmbajtjeve me qëllim të keq

 • Jepni mundësi të reja

  Projektimi i faqes kryesore të përdoruesve mund të realizohet në bazë të nevojave tuaja. Shfaqni një faqe të pikënisjes nëpër këto pajisje, duke zgjedhur ju fondin, si dhe mesazhin tuaj promovues (në ndihmë janë 4 gjuhë) duke e kthyer Wi-Fi – n tuaj në një mjet komunikimi. Kërkoni të shfaqet faqja e vlerësimit me qëllim që te shikoni ç’farë thonë klintët tuaj për ju!

SHFAQJA E MUNDËSIVE TË REJA

njoftohuni rreth shtesave të mundësive të reja dhe përmirësimeve. Njëhësimi i mundësive të reja për pajisjen tuaj bëhet automatikisht. Botimi tanishëm

Mundësia e lidhjeve të shumta për çdo klient

Tashmë, jepet mundësi përdorimi të një kodi të përbashkët për më shumë se një pajisje, për çdo përdorues. Me këtë funksionim, dorëzimi dhe përdorimi i kodit, është në fuqi për më shumë se një pajisje (deri në (5) pesë pajisje) me qëllim që të shmangen vonesat në recepsion ... Më shumë

Installations live
Users live
Connections live

KOMUNIKIMI QËNDRONI NË KONTAKT ME NE!

Plotësoni formularin e komunikimit dhe do të keni menjëherë përgjigjen që doni

spotty.resellers.network
(GR) Greece
SMART CITIES SOLUTIONS S.A, ΛΥΣΕΙΣ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Α.Ε. Ganas & Ganas, 57001, Thermi Thessaloniki, Tel +30 2311.823700
(CY) Cyprus
Advance Business Solution LTD (ABS), 24 Arch. Makarios III,1065 Nicosia
(BG) Bulgaria
Sofia 1000, Vitosha Blvd 14
(RO) Romania
S.C. NIROS Consult S.R.L. Johann Strauss Street No. 2A, 3rd Floor, 2nd District - 020312 Bucharest
(UK) United Kingdom
Daniel Trangmar Associates LTD, East Sussex, Meadowsweet Caldicotts Lane Lower Dicker, Hailsham - BN27 4BG East Sussex
(UAE) United Arab Emirates
Comsec International, Suite 207-208, Al Nasr Business Plaza Oud Metha - Dubai
(DE) YFOS Systems, Germany
Sandgrubenweg 133a - 81737 Muenchen
⭕ (GR) Greece
+30 2311823700, +30 6944208888
⭕ (CY) Cyprus
+357 97791881
⭕ (BG) Bulgaria
+359 897877001
⭕ (RO) Romania
+40 212339863
⭕ (UK) United Kingdom
+44 7092109973
⭕ (UAE) United Arab Emirates
+971 43573343
⭕ (DE) Germany
+49 8924415166