Σύστημα Spotyy hotspot Όροι χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το σύστημα Spotyy Hotspot είναι μια υπηρεσία πρόσβασης στο Internet που παρέχεται από τη συσκευη Spotyy Hotspot. Η υπηρεσία σας παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω ενός ασύρματου σημείου πρόσβασης (ή σημεία) (κάθε ένα "Hotspot") χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα πρωτόκολλα 802.11 a / b / g / n που συνήθως αναφέρονται ως «Wi-Fi» (η «Υπηρεσία»). Αυτοί οι "Όροι Χρήσης" ανάμεσα σε εσάς και την yourPoint ltd ορίζουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που σχετίζονται με τη χρήση της υπηρεσίας. Είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πρόσβαση και χρήση της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραβιάσεων αυτών των όρων και προϋποθέσεων από εσάς ή οποιονδήποτε χρησιμοποιεί δική σας συσκευή. Για τους σκοπούς αυτών των όρων και προϋποθέσεων "Εσείς" σημαίνει εσείς προσωπικά ή κάθε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείτε να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία. Με την πρόσβαση στην Υπηρεσία, συμφωνείτε με αυτούς τους "Όρους και Προϋποθέσεις" καθώς και την "Πολιτική Απορρήτου" (διαθέσημη εδώ). Εάν δεν επιθυμείτε να δεσμευθείτε από αυτούς τους "Όρους και Προϋποθέσεις", δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείσετε την Υπηρεσία. Η yourPoint μπορεί να τροποποιήσει τους "Όρους και Προϋποθέσεις" οποιαδήποτ στιγμή χωρίς συναίνεση ή άδειά σας, συμπεριλαμβανομένης τροποποίησης ή τερματισμού της Υπηρεσίας ή οποιονδήποτε συστατικών της. H yourPoint θα σας ενημερώσει για κάθε αλλαγή στους "Όρους και Προϋποθέσεις" δημοσιεύοντας ανακοίνωση τροποποιημένων "Όρων και Προϋποθέσεων" στην σελίδα σύνδεσης που σας εμφανίζεται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε της υπηρεσία. Συμφωνείτε να επανεξετάζετε περιοδικά τους "Όρους και Προϋποθέσεις" ή και την "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων" προκειμένου να είσαστε ενήμεροι για κάθε αλλαγή και η συνεχής χρήση της Υπηρεσίας θα θεωρείται ως αποδοχή των "Όρων και Προϋποθέσεων" και της "Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" όπως ισχύει. Αν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων, συμφωνείτε πως δεν θα χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία.


2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία, μπορεί να χρειαστεί θα συνδεθείτε στο λογαριασμό Facebook η Twitter χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη διαδικασία "OAuth" ή να συνδεθείτε ως επισκέπτης χρησιμοποιώντας διαφορετικό τρόπο εξουσιοδότησης. Εξουσιοδοτώντας την εφαρμογή spotyy να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας, επιτρέπετε στην εφαρμογή την πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες στο προφίλ σας, περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά στα: βασικές πληροφορίες περιλαμβάνοντας (αλλά όχι περιοριστικά σε) ηλικία, ημερομηνία γέννησης, όνομα, φύλο, τοποθεσία, διεύθυνση email, εκτεταμένες πληροφορίες προφίλ περιλαμβάνοντας (αλλά όχι περιοριστικά σε) γεγονότα, check-ins, "likes", ενδιαφέροντα, φίλοι, φίλοι των φίλων, ομάδες, κλπ. και, και άλλες πληροφορίες που η διαδικασία OAuth επιτρέπει την πρόσβαση. Εξοιυσιοδοτώντας την πρόσβαση της εφαρμογής στο λογαριασμό Twitter, επιτρέπεται στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες του Twitter προφίλ σας, περιλαμβάνοντας αλλά όχι περιοριστικά σε: εμφανιζόμενο όνομα, όνομα, τοποθεσία, εικόνα προφίλ καιάλλες πληροφορίες που η διαδικασία OAuth επιτρέπει την πρόσβαση. Εάν σε οποιοδήποτε σημείο απαιτηθεί υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης στο Facebook ή στο Twitter προφίλ σας μέσω της εξουσιοδότησης OAuth, οι παρόντες όροι θα τροποποιηθούν αναλόγως και θα σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω.

Επιπλέον, επιτρέποντας στην εφαρμογή την πρόσβαση στο Facebook ή Twitter προφίλ μέσω της διαδικασίας OAuth, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με όλους τους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται σε εσάς από το Facebook, Inc. ή το Twitter σε σχέση με τη διαδικασία OAuth procedure και τη χρήση του Facebook ή του Twitter.

Καταλαβαίνεται και συμφωνείτε πως χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, μας επιτρέπεται να: α) αποθηκεύσουμε και έχουμε πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα; β) συνδέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλες πληροφορίες όπως η διεύθυνση MAC της συσκευής σας και την τοποθεσία της συσκευής μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, και, γ) χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπους σύμφωνους με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.


3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να καταβάλεται αποζημίωση για όλες τις υποχρεώσεις και τα έξοδα που σχετίζονται με παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων από εσάς ή τρίτους που χρησιμοποιούν τις συσκευές σας. Όσο χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε ή να διανείμετε τις πληροφορίες που συνιστούν ή ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα ή εγείρει αστική ευθύνη, ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία κατά τρόπο που αντίκειται στο νόμο ή θα χρησιμεύσει για να περιορίσει ή να εμποδίσει οποιοδήποτε άλλο χρήστη από τη χρήση ή την απόλαυση της Υπηρεσίας. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για εμπορικούς σκοπούς που δεν επιτρέπονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.


5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη όπου βρίσκεται εγκατεστημένη συσκευή spotyy Hotspot.


6. ΑΠΟΔΟΣΗ

Η yourPoint δεν μπορεί να σας εγγυηθεί την απόδοση της Υπηρεσίας. Καταλαβαίνεται πως οποιοδήποτε περιεχόμενο που μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω της Υπηρεσίας, μπορεί να υπόκειται στη διαχείρηση του δικτύου προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι χρήστες των υπηρεσιών λαμβάνουν εύλογη πρόσβαση στις Υπηρεσίες.


8. RESALE OR REDISTRIBUTION PROHIBITED

Μεταπώληση ή αναδιανομή οποιουδήποτε μέρους της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε σκοπό απαγορεύεται αυστηρά. Η μη συμμόρφωση με την προϋπόθεση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ακύρωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες.