Προστέθηκε η δυνατότητα της προβολής video μέσα στην σελίδα διαφήμισης έτσι ώστε να μπορείτε να ενημερώσετε τους πελάτες σας με χρήση οπτικοακουστικού υλικού.