Ενιαία πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς την χρήση κωδικών σε όλα τα σημεία που βρίσκεται και λειτουργεί η υπηρεσία. Αναζητήστε τα καταστήματα ή τους χώρους με το σήμα my.spotyy Λειτουργικότητα: Οι χρήστες με την πραγματοποίηση μιας και μόνο σύνδεσης με χρήση e-mail ή social login σε οποιοδήποτε σημείο λειτουργίας της υπηρεσίας αποκτούν τη δυνατότητα ενιαίας και ελεύθερης πρόσβασης σε όλα τα σημεία που βρίσκεται και λετουργεί η υπηρεσία σε Ελλάδα και εξωτερικό.